Terms & Conditions

Välkommen till toppratter.se!

Dessa villkor beskriver regler och bestämmelser för användningen av toppratters webbplats, som finns på https://toppratter.se/.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda toppratter.se om du inte accepterar att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, syftar på vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Småkakor
Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på toppratter.se samtyckte du till att använda cookies i enlighet med topprattarens integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens
Om inget annat anges äger toppratter och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på toppratter.se. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från toppratter.se för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från toppratter.se
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från toppratter.se
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från toppratter.se
 • Omfördela innehåll från toppratter.se

Detta avtal börjar på dagen för detta. Våra villkor skapades med hjälp av villkorsmallen.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. toppratter filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från toppratter, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska toppratter inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på detta hemsida.

toppratter förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att uppmuntra eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed toppratter en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll
Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;

dot.com community-webbplatser;

föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;

online dir